Hem

Bildcollage: Andrzej Olas

HANDLEDNING FÖR KOLLEGIALT LÄRANDE OCH PROFESSIONSUTVECKLING

I centrum för en skolas verksamhet finns processerna undervisning och lärande. Det är i mötet mellan lärare och elever som förutsättningar skapas för elevers kunskapsutveckling och hur väl skolan når sina mål.

 

De senaste årens skolforskning, bland annat av John Hattie och Helen Timperley, visar på hur kollegor behöver varandra för att utveckla sin professionella kompetens.

LärKultur stödjer lärare i utvecklingsarbetet genom professionsutvecklande handledning och modeller för kollegialt lärande. Fokus ligger på att fördjupa lärares förståelse för sin egen roll i undervisningsituationen – och att utveckla den. Tillsammans besitter varje kollegium en stor kunskaps- och erfarenhetsbank. Genom att dela och jämföra erfarenheter och upplevelser med varandra ges möjligheter till gemensamt lärande och utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER

cecilia.frostenson(at)larkultur.se

LärKultur Sverige

c/o Frostenson

Drottninggatan 10

352 29 Växjö

+46 70 626 77 87

SENASTE NYTT

18-19 juni

Avslutning projekt Kollegialt lärande Kulturskolan i Kalix

10 augusti

Kollegialt lärande Kulturskolan Ängelholm

20 augusti

Pedagogisk handledning Kulturskolan Uddevalla

© Copyright. All Rights Reserved.