Hem

HANDLEDNING FÖR KOLLEGIALT LÄRANDE OCH PROFESSIONSUTVECKLING

I centrum för en skolas verksamhet finns processerna undervisning och lärande. Det är i mötet mellan lärare och elever som förutsättningar skapas  för elevers kunskapsutveckling och hur väl skolan når sina mål.


De senaste årens skolforskning, bland annat av John Hattie och Helen Timperley, visar på hur kollegor behöver varandra för att utveckla sin professionella kompetens.

LärKultur stödjer lärare i  utvecklingsarbetet genom professionsutvecklande handledning och modeller för kollegialt lärande. Fokus  ligger på att fördjupa lärares förståelse för sin egen roll i  undervisningsituationen – och att utveckla den. Tillsammans besitter varje kollegium en stor kunskaps- och erfarenhetsbank. Genom att dela och jämföra erfarenheter och upplevelser med varandra ges möjligheter till gemensamt lärande och utveckling. 

Bildcollage: Andrzej Olas

KONTAKTUPPGIFTER

cecilia.frostenson(at)larkultur.se

LärKultur Sverige

c/o Frostenson

Drottninggatan 10

352 29 Växjö

+46 70 626 77 87

SENASTE NYTT

Januari 2019

Föreläsning och workshop Södermanlands 9 kulturskolor

Föreläsning Våga visa

Under våren 2019

arbetar jag med ett studiematerial för kollegialt lärande,  release i april

© Copyright. All Rights Reserved.