Handledning

PROFESSIONSUTVECKLANDE HANDLEDNING

Många lärare önskar mer tid för reflektion tillsammans med kollegor. Men reflektion innebär mer än att sitta ner och prata. För att en erfarenhet ska bli reflekterad behövs en struktur för samtalet. I professionsutvecklande handledning ger handledaren stöd och utmaningar för lärare så att den reflekterade erfarenheten kan bli en källa till förändring och utveckling.

Professionsutvecklande grupphandledning syftar till fördjupat yrkesmässigt lärande och utveckling av personlig kompetens. Mitt arbete som handledare tar utgångspunkt i deltagarnas frågeställningar inför den egna yrkesverksamheten. Med hjälp av olika modeller för reflektion kommer gruppdeltagarnas olika perspektiv bidra till lärande och fördjupning.

 

Handledning för professionsutveckling bygger i första hand på ett frivilligt deltagande. Utifrån förväntningar och målsättning skrivs ett kontrakt mellan gruppdeltagarna och mig som handledare. Kontraktet används för att skapa tydliga ramar för arbetet och fungerar även som en grund för utvärdering.

 

Professionsutvecklande handledning syftar till lärande och med det följer ett visst mått av utmaning. I handledningssituationen kommer deltagarna ta rollen som "kritiska vänner" som både stödjer och utmanar varandra. Mitt arbete som handledare innebär att skapa ett tryggt, öppet klimat samt att ge verktyg för reflektion som kan leda till bemästrande av problem och frågeställningar.

 

Kollegialt lärande i form av professionsutvecklande grupphandledning har deltagarnas lärande som målsättning. Det övergripande syftet är att utveckla förutsättningarna för elevernas lärande. Mitt arbete som handledare är elevorienterat – eleverna finns närvarande i alla handledningssamtal. Det är ytterst deras framtida möjligheter vi arbetar för.

 

LärKultur erbjuder professionsutvecklande grupphandledning för arbetslag eller andra konstellationer

  • Lämplig gruppstorlek 3–9 personer
  • Lämplig handledningstid 1,5–3 tim
  • Kontakta mig för offert

KONTAKTUPPGIFTER

cecilia.frostenson(at)larkultur.se

LärKultur Sverige

c/o Frostenson

Drottninggatan 10

352 29 Växjö

+46 70 626 77 87

SENASTE NYTT

September 2018

Rapporter från aktionslärande i Kulturskolan i Kalix och Kulturskolan Stockholm färdiga

29 oktober

Kollegialt lärande Kulturskolan Uddevalla

© Copyright. All Rights Reserved.