Kollegialt lärande

  • Kollegaskuggning – öppnar dörren till lektionssalen och för kollegialt lärande. Som "kritisk vän" blir lärarens uppgift att både bekräfta och utmana sina kollegor. Dokumentation sker genom logg- och dagboksanteckningar. I reflekterande uppföljande handledningssamtal ges inspiration för utvecklingsarbete.

 

  • Aktionsforskning - eller aktionslärande – ger lärare möjlighet att på ett systematiskt sätt pröva undervisningsidéer och förhållningssätt i den egna praktiken. Aktionlärande bygger på kedjan planera - agera - observera - reflektera. Som handledare bidrar jag med att tydliggöra frågeställningar och skapa struktur i upplägget av aktionen. Lärarna dokumenterar processen genom logg- och dagboksanteckningar samt i en avslutande rapport. Learning study är en speciell form av aktionslärande. Klicka på länken och läs mer.

 

  • Professionsutvecklande handledning sker i form av gruppsamtal. Här är handledarens uppgift att tillsammans med gruppmedlemmarna skapa ett kreativt rum för reflektion kring frågor som möjliggör utveckling av professionell kompetens. Klicka på länken och läs mer.

MODELLER FÖR

KOLLEGIALT LÄRANDE

LärKultur erbjuder modeller för kollegialt lärande som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Med en inriktning på de estetiska ämnenas didaktik vänder sig verksamheten till kulturskolor, estetiska gymnasier, folkhögskolor med estetisk profil och konstnärliga högskolor.

 

Att förstå hur lärande går till – och hur olika elever lär sig på olika sätt – är en av läraryrkets grundstenar. Forskning visar att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. För att utveckla sin undervisning behöver lärare fördjupa sina kunskaper kring hur elever lär sig och hur undervisningen skapar förutsättningar för elevers lärande. Mitt arbete som handledare för kollegialt lärande tar utgångspunkt i lärarnas egna erfarenheter. I strukturerade handledningssamtal problematiseras och reflekteras den egna praktiken. För utvecklingsarbetet använder jag följande modeller:

KONTAKTUPPGIFTER

cecilia.frostenson(at)larkultur.se

LärKultur Sverige

c/o Frostenson

Drottninggatan 10

352 29 Växjö

+46 70 626 77 87

SENASTE NYTT

18-19 juni

Avslutning projekt Kollegialt lärande Kulturskolan i Kalix

10 augusti

Kollegialt lärande Kulturskolan Ängelholm

20 augusti

Pedagogisk handledning Kulturskolan Uddevalla

© Copyright. All Rights Reserved.