Learning study

LEARNING STUDY

Learning study bygger på en serie av minst tre lektioner som genomförs av de deltagande lärararna. Utifrån ett valt lärandeobjekt designar lärarna undervisningen som videofilmas. Vid de handleda planernings- och uppföljningsmöten utvecklas ett kollegialt lärande. Erfarenheterna dokumenteras och som avslutning sker en redovisning för hela kollegiet.

I en Learning study får läraren möjlighet att systematiskt undersöka hur olika undervisningsverktyg och metoder förändrar förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling. Här är förståelsen av elevernas förutsättningar i form av tidigare erfarenheter en viktig utgångspunkt.

 

FÖRUTSÄTTNINGAR

  • 3 - 7 lärare
  • Fem handledda möten för introduktion, planering och uppföljning
  • Redovisning för hela kollegiet
  • Tidsomfattning för genomförande, handledning och dokumentation: 25 – 30 tim
  • Kontakta mig för offert

 

Bakgrunden till Learning study finns i ämnesdidaktik, fenomenografi och variationsteori. Runt sekelskiftet utvecklades Learning study av en internationell forskargrupp under ledning av professor Ference Marton. Här var mötet med den asiatiska kompetensutvecklingsformen "Lesson study" en viktig faktor. Learning study är en teoretiskt grundad lektionsdesign och kan beskrivas som en fusion av variationsteori och Lesson study. I min masteruppsats i musikpedagogik beskriver jag fyra kulturskollärares lärande i en Learning study.

Läs mer om Learning study på Learning studys hemsida: http://ls.idpp.gu.se

KONTAKTUPPGIFTER

cecilia.frostenson(at)larkultur.se

LärKultur Sverige

c/o Frostenson

Drottninggatan 10

352 29 Växjö

+46 70 626 77 87

SENASTE NYTT

September 2018

Rapporter från aktionslärande i Kulturskolan i Kalix och Kulturskolan Stockholm färdiga

29 oktober

Kollegialt lärande Kulturskolan Uddevalla

© Copyright. All Rights Reserved.